Siubhal – A’ faighinn timcheall air Peairt

Gheibhear fiosrachadh gu h-ìosal mu busaichean agus àiteachan airson pairceadh ann am Peairt thairis air seachdain a’ Mhòid.


Map of car parking – Perth & Kinross Council (pkc.gov.uk) – Interactive Map
Parking in Perth City Centre – Perth & Kinross Council (pkc.gov.uk) – Rates and Locations in Perth City Centre
Perth Park&Ride (Broxden) – Perth & Kinross Council (pkc.gov.uk) – Broxden Roundabout Park and Ride (72 hours free)
Maps | Stagecoach (stagecoachbus.com) – Interactive map of live buses in Perth run by Stagecoach

Tha an làrach-linn seo gu math taiceil airson uairean siubhal beò airson còmhdhail phoblach.

https://travelinescotland.com/