Mòd Ionadail

Mòd Ionadail Siorrachd Pheairt is Aonghais

Bidh Mòd Ionadail Siorrachd Pheairt is Aonghais a’ gabhail àite mar as trice air an 2na deireadh-seachdain den Ògmhios gach bliadhna. A dh’ aindeoin COVID-19, lean am mod Ionadail seo air feadh a’ ghalair  a’ tabhann mod air-loidhne dhan a h-uile duine ann an 2020 agus mod air-loidhne dha clann ann an 2021 nuair a bha fàilte air tilleadh gu farpais pearsanta airson  inbheachann a 2022

Tha am Mòd a-nis a’ gluasad air adhart a dh’ionnsaigh ceud bliadhna ann an 2023 agus gheibhear a h-uile ùrachadh fios eile a’ coimhead air an làrach-lìn aca neo air an duilleag Facebook aca aig

 http://www.aberfeldymod.org.uk/index.html

https://www.facebook.com/aberfeldymod