Dè tha dol?

  • Dihaoine 14 Dàmhair – Cuirm Fosglaidh a’ Mhòid, Caismeachd Lòchranach.
  • Disathairne 15 Dàmhair – Cupa Camanachd a’ Mhòid, Cupa Ball-coise a’ Mhòid, Iomall a’ Mhòid.
  • Didòmhnaich 16 Dàmhair – Seirbheis Eaglais a’ Mhòid.
  • Diluain 17 Dàmhair – Farpaisean na Cloinne, Iomall a’ Mhòid.
  • Dimàirt 18 Dàmhair – Farpaisean na Cloinne, Iomall a’ Mhòid.
  • Diciadain 19 Dàmhair – Farpaisean chloinne is inbhich, Farpais an Aigeallain Airgid, Farpais a’ Bhuinn Òir, Iomall a’ Mhòid.
  • Diardaoin 20 Dàmhair – Farpaisean nan Inbheach, Farpais Bònn Òir an t-Seann Nòis, Iomall a’ Mhòid.
  • Dihaoine 21 Dàmhair – Farpaisean nan Inbheach, Iomall a’ Mhòid.
  • Disathairne 22 Dàmhair – Co-Chòisirean.