Àite-fuirich

Peairt – Meadhan a’ bhaile

Salutation Hotel
Fòn: 01738 630066
New County Hotel
Fòn: 01738 623355
Grampian Hotel
Fòn: 01738 571461
Heidl Guesthouse
Fòn:01738 635031
Royal George Hotel
Fòn: 01738 624455
Station Hotel
Fòn: 01738 637237
Parklands Hotel
Fòn: 01738 622451
Travelodge Central

Peairt (taobh a-muigh a’ bhaile)

Lovat Hotel
Fòn: 01738 718670
Strathcona Guesthouse
Fòn: 01738 626185
Scotia Bed & Breakfast
Fòn: 01738 623024
Woodcroft House
Fòn: 07468 606363
Travelodge A9
Fòn: 0871 559 1837

Gannochaidh / Sgàin

Hazeldene Guest House
Fòn: 01738 562960
Arisaig Guest House
Fòn: 01738 628240
Dunallan Guest House
Fòn: 01738 622551
Clunie Guest House
Fòn: 01738 623625
Scone Arms
Murrayshall Country Estate
Fòn: 01738 551171

Siorrachd Pheairt

Craoibh

Comely Bank Guest House
Fòn: 01764 653409
Alpine Cottage B&B
Fòn: 01764 446631
The Tower
Fòn: 01764 650050
Murraypark Hotel
Fòn: 01764 658000
Crieff Hydro Hotel
Fòn: 01764 655555

Baile Chloichridh

Scotland’s Spa Hotel
Fòn: 01796 484900
Rosemount Hotel
Fòn: 01796 472302
Carra Beag Guest House
Fòn: 01796 472835
Ardvane B&B
Fòn: 01796 470424
Fisher’s Hotel
Fòn: 01796 472000

Obar-Pheallaidh

Breadalbane Arms Hotel
Schiehallion Hotel
Fòn: 01887 820421
Station House
Fòn: 01887 829869
Moness Resort
Fòn: 01887 822100
Balnearn House
Fòn: 01887 820431

Dùn Chailleann / Braonan

Birnam Hotel
Fòn: 01350 728030
The Taybank
Fòn: 01350 677123
Royal Dunkeld Hotel
Fòn: 01350 727322
Dunkeld House Hotel
Fòn: 01350 727771

Blàr Ghobharaidh

The Angus Hotel
Fòn: 01250 872455
Ivybank Lodge
Fòn: 01250 873056
Hilltop House
Glenshieling House
Fòn: 01250 874605
The Old Cross Inn
Fòn: 01250 875502